1st Meeting “โปรเจคปั้นตัวแทน Sun Clara เงินล้าน รุ่นที่ 1”

http://fantastic-ideas.com/?p=52 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ที่เราสานฝันทีมงานคุณภาพดี ที่ประสบความสำเร็จจากการขายอย่างถล่มถลาย